Math Is Fun Forum
  Discussion about math, puzzles, games and fun.   Useful symbols: ÷ × ½ √ ∞ ≠ ≤ ≥ ≈ ⇒ ± ∈ Δ θ ∴ ∑ ∫ • π ƒ -¹ ² ³ °

You are not logged in.

#1 2019-01-21 22:01:19

Lylyhannah
Member
Registered: 2019-01-21
Posts: 1

Hello. My name is Lyly.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập quy trình phương thức nhờ thu
Trong bài viết này, Tổng đài luận văn 1080 sẽ chia sẻ với bạn nội dung phương thức thanh toán nhờ thu của ngân hàng thương mại trong báo cáo tốt nghiệp đề tài thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ làm chuyên đề tốt nghiệp thuê của Tổng đài luận văn 1080.
anh-dai-dien-co-so-ly-luan-chung-ve-ke-toan-von-bang-tien-medium.jpg
Tham khảo thêm các bài viết khác: Mẫu lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán hay nhất
Bước 1: Người xuất khẩu sau khi ký hợp đồng, trong đó qui định phương thức thanh toán là Nhờ thu, sẽ tiến hành giao hàng. Nếu là nhờ thu phiếu trơn thì giao cả bộ chứng từ giao hàng cho người nhập khẩu.
Bước 2: Người xuất khẩu sau đó chuyển hối phiếu ( nếu là nhờ thu trơn) hoặc bộ chứng từ kèm hối phiếu (nếu là nhờ thu kèm chứng từ) cho ngân hàng phục vụ mình ủy thác để nhờ thu.
Bước 3: Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu chuyển hối phiếu (hoặc hối phiếu kèm chứng từ) cho ngân hàng phục vụ người nhập khẩu để nhờ thu.
Bước 4: Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu chuyển hối phiếu (hoặc hối phiếu kèm chứng từ) cho người nhập khẩu để đổi lấy tiền hoặc đổi lấy sự chấp nhận của ngân hàng mình.
Bước 5: Người nhập khẩu chuyển trả tiền hoặc trả lại hối phiếu đã chấp nhận cho ngân hàng của mình.
Bước 6: Ngân hàng phục vụ người nhập khẩu chuyển tiền hoặc hối phiếu đã chấp nhận cho ngân hàng phục vụ người xuất khẩu.
Bước 7: Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo Có hoặc trả lại hối phiếu cho người xuất khẩu. (Trong trường hợp nhờ thu đổi lấy sự chấp nhận, khi đến hạn thanh toán người nhập khẩu tiến hành các bước (5)(6)(7) lần nữa để tiến hành thanh toán)
Nếu bạn không có thời gian làm báo cáo thực tập, hãy tham khảo dịch vụ viết báo cáo thực tập của Tổng đài luận văn 1080 nhé.
Ưu nhược điểm :
- Nhờ thu phiếu trơn: Thích hợp khi hai bên mua bán tin cậy lẫn nhau hoặc áp dụng trong thanh toán một số dịch vụ liên quan đến xuất khẩu hàng hóa không cần chứng từ. Tuy vậy, nó có nhược điểm là chưa ràng buộc trách nhiệm trả tiền của người nhập khẩu dẫn đến rủi ro không nhận được tiền hàng của người xuất khẩu hoặc bị kéo dài thời hạn thanh toán, điều này không đảm bảo quyền lợi cho người bán. Nhưng đối với người mua phương thức này cũng mang lại nhiều bất lợi khi áp dụng nếu hối phiếu đến sớm hơn chứng từ hàng hóa, người mua trả tiền ngay nhưng sau đó không biết việc giao hàng của người bán có đúng hợp đồng không.
- Nhờ thu kèm chứng từ: phương thức này có ưu điểm là khắc phục được một phần nhược điểm của nhờ thu phiếu trơn do nhờ ngân hàng thu hộ tiền và khống chế bộ chứng từ hàng hóa. Điều đó có nghĩa là quyền lợi của người xuất khẩu được đảm bảo vì thông qua ngân hàng họ đã khống chế được quyền định đoạt hàng hóa đối với người mua.
Nhưng phương pháp này vẫn có nhược điểm là chưa hạn chế được việc trả tiền cũng như thời hạn trả tiền của người mua, còn người mua thì lại không kiểm tra được số lượng, chất lượng hàng hóa của người bán để biết có phù hợp như trong hợp đồng hay không.
Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm báo cáo thực tập, hãy tham khảo dịch vụ viết báo cáo thực tập của Tổng đài luận văn 1080. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tổng đài luận văn 1080 chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.
Tham khảo thêm: https://dichvuluanvan1080.wordpress.com … -viet-nam/

Last edited by Lylyhannah (2019-05-03 16:24:15)

Offline

#2 2019-01-21 22:44:35

ganesh
Administrator
Registered: 2005-06-28
Posts: 30,305

Re: Hello. My name is Lyly.

Hi Lyly,

Welcome to the forum!

I shall help you in whatever way I can in the forum.

“I cannot teach anybody anything. I can only make them think” - Socrates.


It is no good to try to stop knowledge from going forward. Ignorance is never better than knowledge - Enrico Fermi. 

Nothing is better than reading and gaining more and more knowledge - Stephen William Hawking.

Offline

#3 2019-02-05 18:54:23

wilspat
Member
Registered: 2019-02-05
Posts: 1

Re: Hello. My name is Lyly.

Welcome Lyly


advertising is against forum rules]

Offline

Board footer

Powered by FluxBB